Phòng Thí nghiệm

Khoa Điện – Điện tử viễn thông quản lý 07 phòng thí nghiệm, thưc hành. Các phòng thí nghiệm thực hành trực thuộc được trang bị tương đối đầy đủ, hiện đại đáp ứng cho các hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên.

STT

Phòng thí nghiệm/thực hành

Bộ môn quản lý

1

Phòng thí nghiệm Điện tử – Xung số

Điện tử viễn thông

2

Phòng thực tập tay nghề Điện tử

3

Phòng thí nghiệm Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

4

Phòng thí nghiệm Điều khiển tự động

Tự động hóa

5

Phòng thí nghiệm Tự động hóa

6

Phòng thí nghiệm Điện tự động tàu thủy

Điện tàu thủy

7

Phòng thực tập tay nghề Điện

Kỹ thuật điện