Hỗ trợ sinh viên

THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN HỆ ĐẠI TRÀ CHÍNH QUY

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Bộ phận tư vấn hỗ trợ sinh viên theo Khoa/Viện chuyên môn hỗ trợ:

  • Tư vấn hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần để sinh viên có thể đăng ký đúng theo kế hoạch giảng dạy trong các CTĐT đang theo học.
  • Tư vấn hỗ trợ khi sinh viên đăng ký học lại, học trả nợ … nhất là với các trường hợp quá hạn tốt nghiệp, bị cảnh báo học vụ.
  • Hỗ trợ sinh viên nhận điểm I, xóa điểm I, hoặc các nội dung khác liên quan đến thi kết thúc học phần.
  • Tư vấn hỗ trợ và tiếp nhận Đơn xin cứu xét của sinh viên;
  • Tư vấn hỗ trợ và tiếp nhận Đơn của sinh viên trong các trường hợp xin thôi học, nghỉ học có thời hạn, nhập học lại sau nghỉ học có thời hạn, chuyển ngành, chuyển hình thức đào tạo, chuyển trường ….
  • Tiếp nhận đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên;

2. Thông tin liên hệ hỗ trợ:

CƠ SỞ 3

Phòng K001 (Quận 12) – SĐT: 028 3883 7811

Lịch làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 giờ hành chính

Hỗ trợ tư vấn sinh viên, nhận đăng ký cấp trả bảng điểm sinh viên đang học tại Trường, xử lý đơn từ sinh viên, hỗ trợ tư vấn thủ tục xét tốt nghiệp…

Lưu ý sinh viên gửi thông tin bằng email nhà Trường cung cấp./

1KHOA ĐIỆN– ĐTVT

VIỆN CƠ KHÍ

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Emaildiem_ck@ut.edu.vn