Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

KIẾN THỨC CHUNG

HỆ THỐNG ĐIỆN GIAO THÔNG

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉHP

bắt buộc

HP

tự chọn

HP

học trước

HP

tiên quyết

Tổng số tín

chỉ

HỌC KỲ 1 (Bắt buộc 06 học phần, tự chọn 0 học phần)15
1005105Triết học Mác-Lê Nin3x
2002001Vật lý 13x
3001202Giải tích 13x
4001201Đại số2x
5036010Nhập môn ngành Kỹ thuật điện1x
6036101Mạch điện 13x
HỌC KỲ 2 (Bắt buộc 06 học phần, tự chọn 0 học phần)

(Bắt buộc 07 học phần, tự chọn 0 học phần)

14

15

7005106Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin2x005105
8005004Pháp luật đại cương2x
9036103Mạch điện 22x036101
10036102Máy điện 12x
11084003Hình hoạ – Vẽ kỹ thuật cơ khí3x
12001207Toán chuyên đề 33x
13124012Tin học cơ bản2x
14032101Dụng cụ linh kiện điện tử2x
HỌC KỲ 3 (Bắt buộc 07 học phần, tự chọn 0 học phần)

16

17

15005107Chủ nghĩa xã hội khoa học2x005106
16032202Mạch điện tử 13x032101
17036104An toàn điện2x
18036105Khí cụ điện2x
19084003Hình hoạ-Vẽ kĩ thuật cơ khí3x
20036206Máy điện 23x036102
21036107Cơ sở truyền động điện2x036102
22033105Kỹ thuật điều khiển thủy khí3x
23036102Máy điện 12x
24036103Mạch điện 22x036101
HỌC KỲ 4 (Bắt buộc 06 học phần, tự chọn 0 học phần)15

16

25005102Tư tưởng Hồ Chí Minh2x005107
26032104Kỹ thuật số3x032202
27036109Thực tập tay nghề điện2x036103,
036104
28037115Kỹ thuật đo3x032202
29033105Kỹ thuật điều khiển thủy khí3x
30034101Điện tử công suất3x032202
31034102Cung cấp điện 12x036105
32036206Máy điện 23036102
HỌC KỲ 5 (Bắt buộc 07 học phần, tự chọn 0 học phần)17
33005108Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam2x005102
34033103Kỹ thuật vi xử lý3x032104
35032114Thực tập tay nghề điện tử2x032101
36033106Lý thuyết điều khiển 13x
37034101Điện tử công suất3x032202
38036107Cơ sở truyền động điện2x036102
39037205Hệ thống đường sắt đô thị2x
40034102Cung cấp điện 12x036105
41033104PLC-SCADA3x032104
42034108Sử dụng, sửa chữa thiết bị điện2x036105
43034120Kỹ thuật điều khiển động cơ điện2x036102,
036206
44034105Kỹ thuật chiếu sáng3x036105
HỌC KỲ 6 (Bắt buộc 07 học phần, tự chọn 0 học phần)

(Bắt buộc 05 học phần, tự chọn 0 học phần)

15

14

45034103Cung cấp điện 23x034102
46034200Đồ án điện công nghiệp 13x
47034106CAD trong kỹ thuật điện3x
48034107Mạng truyền tải và phân phối điện3x034102
49034109Thực tập chuyên môn2xKỳ hè
50037116Cung cấp điện Metro2x034102
51037101Trang bị điện CN và hạ tầng giao thông2x034102, 033106
52033104PLC- SCADA3x032104
53037102Truyền động điện các phương tiện giao thông2x036107
54034120Kỹ thuật điều khiển động cơ điện2x036102, 036206
55037211Đồ án 12x036101, 036102, 036107
56037109Thực tập chuyên môn2xKỳ hè
HỌC KỲ 7 (Bắt buộc 05 học phần, tự chọn 03 học phần)

(Bắt buộc 02 học phần, tự chọn 04 học phần)

16

14

57034201Đồ án điện công nghiệp 23x034200
58034206Kỹ thuật điều khiển máy công nghiệp3x
Sinh viên chọn 4 trong 7 học phần tự chọn sau:
59034111Vận hành hệ thống điện2x036104,
036105
60034112Thiết kế hệ thống cung cấp điện2x036104,
036105
61034113Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng2x
62034205Năng lượng tái tạo2x
63034110Điều khiển bảo vệ hệ thống điện2x036105
64034104Kỹ thuật cao áp2x
65034114An toàn công nghiệp2x
66037106Nguồn điện trong hệ thống GT2x034102
67037107Trang bị điện ô tô2x
68037108Đo lường và điều khiển hệ thống giao thông2x032202, 033106, 033103
69037110Hệ thống giao thông thông minh2x
70037212Đồ án 22x037211, 037115
Sinh viên chọn 3 trong 6 học phần sau
71037103Độ tin cậy và an toàn hệ thống giao thông2x
72032126Nguyên lý định vị GPS2x
73037104Hệ thống tín hiệu khu gian F12x
74032124Xử lý âm thanh và hình ảnh2x
75033109Mạng truyền thông công nghiệp2x
76033108Quản lý sản xuất2x
HỌC KỲ 8 (Bắt buộc 2 học phần, tự chọn 0 học phần)12
77037113Thực tập tốt nghiệp4xTất cả
78037114Luận văn tốt nghiệp8xTất cả
79034117Thực tập tốt nghiệp4xTất cả
80034118Luận văn tốt nghiệp8xTất cả