Đề cương chi tiết

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Phần giới thiệu bên dưới là một ví dụ về mẫu đề cương chi tiết của môn Kỹ thuật đo:

 1. Tổng quát về học phần
Tên học phầnTiếng Việt: KỸ THUẬT ĐO

Tiếng Anh: MEASUREMENT TECHNOLOGY

Mã HP: 037115
Số tín chỉ 3 (3, 0, 3)
Số tiếtLTBTTHTổngTự học
1926045105
Đánh giá học phầnQuá trình: 50%Thi cuối kỳ: 50%
Thang điểm10 
Môn tiên quyết– Mạch điện 1

– Mạch điện 2

036101

036103

Môn học trước– Mạch điện tử 1032202
Môn song hànhKhông 

Ghi chú:

– Từ viết tắt: LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH thực hành, thí nghiệm;

– Giờ lý thuyết: 1 tín chỉ = 15 tiết (LT&BT); giờ TH: 1 tín chỉ = 30 tiết.

 1. Mô tả học phần

Đây là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông. Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản về đo lường, phương pháp đo các đại lượng điện, cách sử dụng các loại thiết bị đo điện, các bộ cảm biến trong hệ thống đo lường điều khiển, các phương pháp xử lý tín hiệu, kết nối cảm biến với thiết bị điều khiển.. Ngoài ra, còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống đo lường. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm để thực hiện một yêu cầu cụ thể.

3. Tài liệu học tập

3.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TTTên tác giảNăm XBTên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản

NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB 
ITài liệu chính
1Nguyễn Hoàng Mai2019Giáo trình Kỹ thuật đo lườngNXB Xây dựng 
IITài liệu tham khảo
1Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky2015Kỹ thuật đo. Tập 1, Đo điệnNXB

ĐHQG TPHCM

 
2Nguyễn Ngọc Tân – Ngô Tấn Nhơn2016

(tái bản)

Giáo trình Kỹ thuật đo tập 2 – Đo điện tửNXB

ĐHQG TPHCM

 
3Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân2001Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnNXB

Khoa học kỹ thuật

 
4Horst Czichos2013Measurement, Testing and Sensor TechnologySpringer, Cham 
5Anders Andersson2017Measurement Technology for Process AutomationCRC Press, Boca Raton 

3.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TTNội dung tham khảoLink trang webNgày

cập nhật

1Đo lường hiệu chuẩnhttps://techmaster.com.vn/08/03/2022
2Thư viện Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề cương ôn tập kỹ thuật đo lườnghttps://cuuduongthancong.com/s/ky-thuat-do-luong08/03/2022
3Diễn đàn điệnhttps://electric.forumvi.com08/03/2022
4Công nghệ đo lường và truyền thông công nghiệphttps://www.apsc.endress.com/vi/thiet-bi-hien-truong/cong-nghe-do-luong08/03/2022
 1. 4. Mục tiêu học phần
Mục tiêuMô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

Chuẩn đầu ra CTĐT
CO1Áp dụng kiến thức về kỹ thuật đo trong việc tính toán và lựa chọn hệ thống đo lường điều khiển.PLO1
CO2Vận dụng kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến cho các hệ thống đo lường điều khiển.PLO6
CO3Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết một yêu cầu cụ thể.PLO9

5. Chuẩn đầu ra học phần

Mục tiêu HP

(COs)

CĐR HP (CLOs)Mô tả CĐRChuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)
CO1CLO1.1Trình bày lại các khái niệm đo lườngPI1.2
CLO1.2Phân loại các thiết bị đo trong hệ thống đo lường
CLO1.3Dự đoán các bước xử lý tín hiệu
CLO1.4Vận dụng kiến thức kỹ thuật đo trong việc lựa chọn thiết bị đo phù hợp cho các hệ thống đơn giản.
CO2CLO2.1Áp dụng thành thạo các kỹ năng trong việc thiết kế một hệ thống đo lường đơn giảnPLO6
CO3CLO3.1Làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống do lường điệnPLO9

Ma trận năng lực tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

CLOsPI1.3PLO6PLO9
CLO1.12  
CLO1.23  
CLO1.33  
CLO1.44  
CLO2.1 4 
CLO3.1  3
Giá trị lớn nhất của năng lực443

6. Hướng dẫn cách học, chi tiết cách đánh giá môn học

Cách học:

 • Sinh Viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;
 • Làm và nộp các bài tập lập trình;
 • Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
 • Thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm;
 • Tham dự thi kết thúc học phần.

Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, gồm 2 cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). Điểm đánh giá chi tiết như sau:

Thành phần đánh giáDạng bài đánh giáChuẩn đầu ra học phần (CLOs)Hình thức đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Trọng số

Đánh giá quá trìnhChuyên cầnCLO3.1Điểm danh, Phát biểu, Thảo luậnA1.110%
Bài tập cá nhân trên lớpCLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1Trình bày trên bảngA1.210%
Làm việc nhóm định kỳCLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1Nhóm trường và tập thể nhóm bình chọn,

Ghi nhận trực tiếp

A1.310%
Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm định kỳCLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1Ghi nhận trực tiếpA1.420%
Đánh giá cuối kỳThuyết trình báo cáo bài tập nhóm

Thảo luận

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1Ghi nhận trực tiếpA2.1

 

50%

Ma trận thống kê số lượng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong bảng dưới:

Phần – ChươngBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4
Chương 1 – Khái niệm về đo lường32 1
Chương 2 – Đo dòng điện, điện áp3221
Chương 3 – Đo điện trở3221
Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm3221
Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiển thị sóng3221
Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệp3221
Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm3221
Chương 8 – Cảm biến quang3221
Chương 9 – Cảm biến trọng lượng3221
Chương 10 – Cảm biến áp suất3221
Chương 11 – Cảm biến hồng ngoại3221
Chương 12 – Cảm biến nước mưa3221
Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1)2241
Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2)2241
Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3)2241
TỔNG42283415
 1. Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy
STT

[1]

Họ và tên

[2]

Email

[3]

Đơn vị công tác

[4]

1Lê Xuân Hồnghong.le@ut.edu.vnKhoa Điện-ĐTVT
2Nguyễn Thị Bích Ngọcngoc.nguyen@ut.edu.vnKhoa Điện-ĐTVT
3Lưu Hoàng Minhminh.luu@ut.edu.vnKhoa Điện-ĐTVT
4Nguyễn Tháithai.nguyen@ut.edu.vnKhoa Điện-ĐTVT
 1. Phân bố thời gian chi tiết
Nội dung PP giảng dạyPhân bổ số tiết cho hình thức dạy – họcTổng số tiết trên lớp
Lên lớpTHTự học (giờ)
LTBT
Chương 1 – Khái niệm về đo lườngPP1, PP321033
Chương 2 – Đo dòng điện, điện ápPP1, PP321033
Chương 3 – Đo điện trởPP1, PP321033
Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảmPP1, PP321033
Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóngPP1, PP321053
Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệpPP1300103
Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩmPP1, PP2, PP5120103
Chương 8 – Cảm biến quangPP1, PP2, PP5120103
Chương 9 – Cảm biến trọng lượngPP1, PP2, PP5120103
Chương 10 – Cảm biến áp suấtPP1, PP2, PP5120103
Chương 11 – Cảm biến hồng ngoạiPP1, PP2, PP5120103
Chương 12 – Cảm biến nước mưaPP1, PP2, PP5120103
Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1)PP2, PP503063
Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2)PP2, PP503063
Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3)PP2, PP503063
Tổng 19260105 45

 1. Nội dung chi tiết
Tuần / ChươngNội dungCLOsHoạt động dạy và họcDạng bài đánh giáTài liệu học tập
Tuần

1

Chương 1 – Khái niệm về đo lườngCLO1.1

CLO3.1

(2)A1.1, A1.2(1), (2), (3),(4)
Tuần

2

Chương 2 – Đo dòng điện, điện ápCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (14)A1.1

A1.2

(1), (2), (3),(4)
Tuần

3

Chương 3 – Đo điện trởCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (14)A1.1

A1.2

(1), (2), (3),(4)
Tuần

4

Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảmCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (14)A1.1

A1.2

(1), (2), (3),(4)
Tuần

5

Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóngCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (14)A1.1

A1.2

(1), (2), (3),(4)
Tuần

6

Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệpCLO1.3(2), (12)-(14)A1.1(1), (2), (3),(4)
Tuần

7

Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩmCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần

8

Chương 8 – Cảm biến quangCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần

9

Chương 9 – Cảm biến trọng lượngCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần

10

Chương 10 – Cảm biến áp suấtCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần

11

Chương 11 – Cảm biến hồng ngoạiCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần

12

Chương 12 – Cảm biến nước mưaCLO1.1, CLO2.1,

CLO3.1

(2), (12)-(14)A1.1

A1.2

A1.5

(1), (2), (3),(4)
Tuần 13Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

(7), (12)A1.1

A1.2

A1.4

(1), (2), (3),(4)
Tuần 14Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

(7), (12)A1.1

A1.2

A1.4

(1), (2), (3),(4)
Tuần 15Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

(7), (12)A1.1

A1.2

A1.4

(1), (2), (3),(4)

 1. Hướng dẫn tự học

Tuần/ Buổi học/

Các tài liệu liện quan ở mục 3.1-3.2

Nội dung

[2]

CĐR học phần

[3]

Hoạt động tự học của SV

[4]

Tuần

1

Chương 1 – Khái niệm về đo lườngCLO1.1

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập về nhà (nếu có)

Tuần

2

Chương 2 – Đo dòng điện, điện ápCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập về nhà (nếu có)

Tuần

3

Chương 3 – Đo điện trởCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập về nhà (nếu có)

Tuần

4

Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảmCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập về nhà (nếu có)

Tuần

5

Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóngCLO1.2, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập về nhà (nếu có)

Tuần

6

Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệpCLO1.3– Đọc tài liệu có liên quan
Tuần

7

Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩmCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

8

Chương 8 – Cảm biến quangCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

9

Chương 9 – Cảm biến trọng lượngCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

10

Chương 10 – Cảm biến áp suấtCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

11

Chương 11 – Cảm biến hồng ngoạiCLO1.3, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

12

Chương 12 – Cảm biến nước mưaCLO1.1, CLO2.1,

CLO3.1

– Đọc tài liệu liên quan

– Làm bài tập nhóm về nhà

Tuần

13

Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

– Chuẩn bị Side báo cáo

– Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu

Tuần

14

Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

– Chuẩn bị Side báo cáo

– Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu

Tuần

15

Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3)CLO1.4

CLO2.1,

CLO3.1

– Chuẩn bị Side báo cáo

– Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu

Hướng dẫn thực hiện

 • Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho các ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điện tử viễn thông…. trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2020-2021.
 • Giảng viên: Sử dụng đề cương chi tiết này làm cơ sở phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của sinh viên.
 • Sinh Viên: Sử dụng đề cương chi tiết này làm cơ sở để nắm các thông tin chi tiết về môn học, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được chuẩn đầu ra của môn học.
 • Đề cương chi tiết học phần được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.