Bộ môn Điện tử viễn thông

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1. Nhân sự

Được thành lập vào năm 2001, Bộ môn Điện tử viễn thông hiện có 12 giảng viên, trong đó có 1 Tiến sĩ và 11 Thạc sĩ (5 GV đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước). Các giảng viên của Bộ môn tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh công tác giảng dạy, các giảng viên Bộ môn luôn tích cực trong nghiên cứu khoa học và có mối liên kết rộng rãi với các trường bạn, cũng như các đơn vị/doanh nghiệp bên ngoài. Đặc biệt, các giảng viên Bộ môn có thế mạnh trong nghiên cứu các kỹ thuật vô tuyến cho mạng thế hệ mới (4G, 5G), cũng như giàu kinh nghiệm trong khai thác, vận hành mạng thông tin di động. Danh sách giảng viên.

2. Cơ sở vật chất

Bộ môn hiện quản lý 03 phòng thí nghiệm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên:

Phòng thí nghiệm Mạch điện tử – số: thí nghiệm các học phần về điện tử tương tự, kỹ thuật xung và kỹ thuật số.

Phòng thí nghiệm Viễn thông: thí nghiệm các học phần về xử lý tín hiệu, hệ thống thông tin, và mạch siêu cao tần.

Phòng thực tập tay nghề Điện tử: được trang bị các máy móc, thiết bị, linh kiện phục vụ việc thiết kế, thi công, kiểm tra các mạch điện tử.