Liên hệ

Địa chỉ:Phòng D402, Số 2 Đường Võ Oanh, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.38996858

Email: dtvt@ut.edu.vn