Giới thiệu

Khoa Điện – Điện tử viễn thông (FEEE) được thành lập ngày 01/04/1997 và là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo đại học và cũng là đơn vị tiên phong trong đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Nhà trường. Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều khó khăn, thử thách gắn với lịch sử phát triển của Nhà trường, đến nay, Khoa đã sớm khẳng định được vị thế và luôn là một trong các đơn vị có thành tích nổi bật trong giảng dạy, NCKH, kết nối doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Đội ngũ Giảng viên trong Khoa được đào tạo bài bản, chính quy từ các trường uy tín trong và ngoài nước và luôn có tinh thần nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ đáp ứng sứ mạng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong lĩnh vực Điện-ĐTVT.

Khoa hiện có 6 phòng thực hành, thí nghiệm được đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập và NCKH của sinh viên: phòng thí nghiệm điện tử – xung – số, phòng thí nghiệm PLC, phòng thí nghiệm kỹ thuật điện, phòng thực tập tay nghề điện tử, phòng thực tập tay nghề điện.

Khoa hiện có 5 bộ môn trực thuộc là: Bộ môn Điện tử viễn thông, Bộ môn Tự động hóa công nghiệp, Bộ môn Kỹ thuật điện, Bộ môn Hệ thống điện giao thông và Bộ môn Điện công nghiệp.

Với cơ cấu tổ chức hợp lý, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, khoa Điện – Điện tử viễn thông đang khẳng định vị thế của mình trong nhà trường và xã hội.

TẦM NHÌN & SỨ MẠNG

TẦM NHÌN

  • Khoa Điện – Điện tử viễn thông là một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực Điện – Điện tử viễn thông.
  • Khoa phấn đấu là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực Điện – Điện tử viễn thông, có uy tín, hoà nhập với các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

SỨ MẠNG

  • Đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực Điện – Điện tử viễn thông theo chuẩn khu vực và thế giới.
  • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

– Phối hợp với các phòng ban chức năng và các khoa chuyên môn khác xây dựng phương thức và chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ và chất lượng cao trong lĩnh vực Điện – Điện tử viễn thông.

– Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu ứng dụng, coi nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, là thước đo trình độ và chất lượng của Khoa chuyên ngành. Mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tích cực tham gia đề tài các cấp.

– Không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, trao đổi giảng viên và sinh viên quốc tế đến tham gia nghiên cứu, giảng dạy và học tập.