Thông báo

Thông báo về việc phỏng vấn phục vụ đánh giá kiểm định chất lượng

(Cập nhật ngày:24/10/2017)

Mời Quý Thầy Cô trong danh sách, các em sinh viên & cựu sinh viên có mặt tham dự buổi tập huấn phỏng vấn & buổi phỏng vấn chính thức

MẪU 2:  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC TRƯỜNG

(Thành phần bắt buộc: Trưởng khoa, trưởng bộ môn trực thuộc trường)


TT

Họ và tên

Khoa/Bộ môn/Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

 1.  

Võ Công Phương

Trưởng Khoa

0948856188

phuongvc_dv@hcmutrans.edu.vn

 1.  

 

 

 

 

 

MẪU 3:  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

(đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, đại diện các khoa, bộ môn khác nhau, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

TT

Họ và tên

Khoa/

Bộ môn

Học hàm/

Học vị

Giới tính

Số năm công tác

Cơ hữu/

Thỉnh giảng

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Hữu Chân Thành

Tự động hóa

Tiến sĩ

Nam

12

Cơ hữu

0906755907

 1.  

Trần Thanh Vũ

Điện CN

Tiến sĩ

Nam

10

Cơ hữu

0906869540

 1.  

Bùi Thị Bích Tuyền

Điện tử viễn thông

Thạc sỹ

Nữ

10

Cơ hữu

0913782808

 1.  

Phạm Minh Quyền

Kỹ thuật điện

Thạc sĩ

Nam

4

Cơ hữu

0984691074

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 5:  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

PHÒNG/BAN CHỨC NĂNG, PHÒNG THÍ NGHIỆM, TRUNG TÂM, THƯ VIỆN

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Giới tính

Số năm phụ trách đơn vị

Số điện thoại

 1.  

Nguyễn Thanh Sơn

Khoa Điện-ĐTVT

Giảng viên – kiêm nhiệm phụ trách Phòng TN

Nam

4

0967696031

 1.  

Đoàn Diêm Vương

Khoa Điện-ĐTVT

Giảng viên – kiêm nhiệm phụ trách Phòng TN

Nam

4

01629110191

MẪU 6:  DANH SÁCH NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

(đại diện các phòng, ban, khoa, trung tâm, viện…, không giữ chức vụ quản lý)(*)

TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị

Giới tính

Số năm công tác

Số điện thoại

 1.  

Phan Thúy Hà

Giáo vụ Khoa

Nữ

6

0988196359

 1.  

 

 

 

 

 

 

MẪU 7:  DANH SÁCH NHÀ TUYỂN DỤNG

(đảm bảo có sự phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực chuyên môn liên quan, ít nhất mỗi CTĐT có 1 nhà tuyển dụng và là lãnh đạo của đơn vị trực tiếp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp)

 

TT

Họ và tên

nhà tuyển dụng

Tên cơ quan

Chức vụ

Điện thoại

Email

Các ngành đào tạo của sinh viên ra trường được tuyển dụng tại cơ quan

Tổng số sinh viên ra trường được tuyển dụng tại cơ quan (*)

 1.  

Phạm Thị Thu Hà

Vard Vung Tau Ltd

HR Officer

 

Direct: 

+84 64 3615 606

"Ha, Pham Thi Thu"

Điện tàu thủy

8

 1.  

Đỗ Thành Sen

Stolt Tanker B.V

Tổng GĐ

0918030980

center@ut-stc.com.vn

Điện tàu thủy

3

 1.  

Liểu Thanh Trúc

TMA Solutions

Trưởng BP Nhân sự

84 -839 903

Ext: 5357

hr@tma.com.vn

Điện tử viễn thông

20

 1.  

Trần Gia Thịnh

Mobiphone

Phụ trách

0933516363

tgthinh@mobiphone.com.vn

Điện tử viễn thông

15

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

*Được tính là số lượng sinh viên ra trường của tất cả các khoa/bộ môn đang công tác tại cơ quan tuyển dụng này.

 

MẪU 8: DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

(đảm bảo phân bố hợp lý theo tỉ lệ học viên của từng khóa học, từng ngành đào tạo, tỉ lệ hợp lý giữa cán bộ lớp và các học viên khác, giữa các nhóm học lực giỏi, khá, trung bình,…)

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Đơn vị công tác

Số điện thoại

E-mail

 1.  

 

 

 

 

 

 

MẪU 9: DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN

(đảm bảo phân bố hợp lý giữa các năm khác nhau, tốt nghiệp không quá 5 năm, không lấy người học đã tốt nghiệp là cán bộ của trường)

 

TT

Họ và tên

Năm tốt nghiệp

Khoa/Bộ môn

Đơn vị công tác

Số điện thoại

E-mail

 1.  

Trần Quốc Cương

2016

Điện tàu thủy

Stolt Tanker B.V

01264910950

Quoccuongtran94@gmail.com

 1.  

Phạm Hoài Nam

2016

Điện tàu thủy

Vard Vung Tau LTd

0948082794

phnamvnvt@gmail.com

 1.  

Lưu Thị Thu

2016

Điện tử viễn thông

TMA Solutions

01672508078

ltthu@tma.com.vn

 1.  

Mai Hồng Thưc

2014

Điện tử viễn thông

TMA Solutions

01649764623

mhthuc@tma.com.vn

 

 1.  

Trần Nam

2014

Điện tàu thủy

Cty Hải Dương

0973475970

Trannamdt2008@gmail.com

 

MẪU 10: DANH SÁCH SINH VIÊN

(đảm bảo phân bố hợp lý theo tỉ lệ sinh viên của từng khóa học, từng ngành đào tạo, tỉ lệ hợp lý giữa cán bộ lớp và các sinh viên khác, giữa các nhóm học lực giỏi, khá, trung bình… )

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Khóa học

Học lực

Đoàn

viên

Đảng

viên

Số điện thoại

E-mail

 1.  

Thái Hữu Đạt

 

Tự động hóa

2014-2019

Khá

x

 

1675613911

 

thaihuudat.reallab@gmail.com

 1.  

Trịnh Thị Yến Nhi

 

Kỹ thuật điện-điện tử

2015-2020

Khá

x

 

944455611

 

Yennhi hcmutrans@gmail.com

 1.  

Hoàng Đức An

 

Điện công nghiệp

2013-2018

Khá

x

 

985500536

 

Hoangducandh.@gmail.com

 1.  

Ngô Thị Yến Linh

Điện tử viễn thông

2014-2019

Khá

x

 

01648341434

yenlinhkd14e@gmail.com

 1.  

Nguyễn Thị Mi Thi

Tự động hóa cộng nghiệp

2014-2019

Khá

x

 

0989469151

nguyenthimithi@gmail.com

 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Thời gian: 08 - 12/11/2016 (4.5 ngày)

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM

 

Thời gian

Nội dung

Đánh giá viên

Địa điểm/ Ghi chú

Ngày làm việc thứ nhất: 08/11/2016

 

 

7:30

Xe đón đoàn tại số 3 Công trường Quốc tế

 

 

08:00 – 11:30

Đoàn Đánh giá nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

11:30 – 13:00

Ăn- Nghỉ trưa

 

 

 

THAM QUAN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG

 

Hướng dẫn Đoàn phụ trách:

- Lộ trình

- Làm việc trước với các đơn vị

- Thành phần Đoàn

 

13:00 – 15:00

Tham quan cơ sở vật chất của Trường

(Nhóm 1)

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Đào tạo

Phòng Đối ngoại

Phòng Tuyển sinh

Phòng Đào tạo VL-VH

Phòng Thanh tra

TT Ngoại ngữ - TH - LTĐH

TT Vận tải biển & Thuyền viên

Viện CNTT & TĐH

Viện NC Môi trường & Giao thông

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

 

Đoàn ĐGN

 

 

-Thầy Lưu (P. ĐT) Hướng dẫn Đoàn

 

+ Cô Anh (V. NC MT>)

(Nhóm 2)

Phòng CTCT & QLSV

Ban quản lý Khu Nội trú Q.2

Viện Đào tạo Sau đại học

TT QHDN & HTSV

TT Khảo thí & KĐCL

TT Đào tạo nguồn nhân lực hàng hải

TT Đào tạo và bồi dưỡng NV GTVT

TT Huấn luyện thuyền viên

Khoa Cơ bản

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Lý luận chính trị

 

Đoàn ĐGN

-Thầy Dũng (P.CTCT&QLSV) Hướng dẫn Đoàn

 

+ Thầy Trung (TTKT&KĐCL)

 

(Nhóm 3)

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng Quản trị thiết bị

Phòng KHCN, NC&PT

Ban Quản lý cơ sở quận 12

Ban Quản lý dự án

TT Dữ liệu & CNTT

TT NCKH & PTCN GTVT

Khoa Hàng hải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Thư viện

Có thể: Tàu UT_GLORY + IEC

Đoàn ĐGN

-Thầy Long (P. KH-TV) Hướng dẫn Đoàn

 

+ Cô Lành (Thư viện)

15:00 – 16:30

Họp đoàn sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc và thống nhất lại với Nhà trường (nếu có).

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

Ngày làm việc thứ hai: 09/11/2016

 

 

7:30

Xe đón đoàn tại số 3 Công trường Quốc tế

 

 

08:00 – 09:00

Khai mạc

Nhà trường giới thiệu khái quát về trường và quá trình thực hiện tự đánh giá

Đoàn ĐGN

+ Ban GH

+ Hội Đồng Trường

+Hội đồng TĐG

+Trưởng các Phòng,

 

 

Phòng họp BGH lầu 1

09:00 – 10:00

Phỏng vấn Ban Giám hiệu và Hội đồng trường,  Hội đồng tự đánh giá

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

10:00 – 10:15

Giải lao

 

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng Vấn:    1. PHÒNG

1. Phòng làm việc của Đoàn A.213

      2.P. họp lầu 1:        (Phòng PV1)

      3.P. A103:              (Phòng PV2)

      4. P. A208:              (Phòng PV3)

5. Phòng chờ: E. 001

 

Sắp xếp theo mô hình Đoàn ĐGN yêu cầu

 

 

               2.QUY MÔ: 850 người

PV Trực tiếp:  350

PV Trực tuyến:  500

Người được PV:

 

-Tập trung ở Phòng chờ E.001 trước 30’

-Các đơn vị liên hệ nhắc người của đơn vị mình+ đơn vị mình mời

 

      (Đảm bảo sự hiện diện đúng thành phần, số lượng, giờ giấc)

 

10:15 – 11:30

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

Phòng TC-HC

Phòng Đào tạo

Phòng Đối ngoại

Phòng Tuyển sinh

Phòng ĐT VL-VH

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

Phòng CTCT & QLSV

Ban quản lý Khu Nội trú Q2

Viện Đào tạo Sau đại học

TT QHDN & HTSV

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng Quản trị thiết bị

Phòng KHCN, NC&PT

Ban Quản lý cơ sở quận 12

Ban Quản lý dự án

Đoàn ĐGN

Phòng A.103

11:30 – 13:00

Nghỉ trưa

 

 

13:00 – 14:00

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

Phòng Thanh tra

TT Ngoại ngữ - Tin học

TT VTB & Thuyền viên

Viện CNTT & TĐH

Viện Nghiên cứu MT & GT

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

TT Khảo thí & KĐCL

TT Đào tạo nguồn nhân lực hàng hải

TT Đào tạo và bồi dưỡng NV GTVT

TT Huấn luyện thuyền viên

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung tâm

TT Dữ liệu & CNTT

TT NCKH & PTCN GTVT

Thư viện

Đoàn ĐGN

Phòng A.103

14:00 – 14:15

Giải lao

 

 

14:15 – 15:30

Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ bản

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế vận tải

Bộ môn Ngoại ngữ

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Hàng hải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Bộ môn GDQP-AN-GDTC

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

15:30 – 15:45

Giải lao

 

 

15:45 – 16:30

 

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV…)

Đoàn ĐGN

 

Phòng họp BGH lầu 1

 

Dự giờ

Đoàn ĐGN

 

16:30 – 17:00

Đoàn đánh giá ngoài sơ kết ngày làm việc thứ hai.

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

Ngày làm việc thứ ba: 10/11/2016

 

 

7:30

Xe đón đoàn tại số 3 Công trường Quốc tế

 

 

08:00 – 09:00

Phỏng vấn đội ngũ NV, KTV

Phòng TC-HC

Phòng Đào tạo

Phòng KHCN, NC&PT

Phòng Đối ngoại

Phòng Tuyển sinh

Phòng ĐT VL-VH

Phòng Thanh tra

TT Ngoại ngữ - Tin học

TT VTB & Thuyền viên

Viện CNTT & TĐH

Viện Nghiên cứu MT & GT

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn đội ngũ NV, KTV

Phòng CTCT & QLSV

Ban quản lý Khu Nội trú Q2

Viện Đào tạo Sau đại học

TT QHDN & HTSV

TT Khảo thí & KĐCL

TT Đào tạo nguồn nhân lực hàng hải

TT Đào tạo và bồi dưỡng NV GTVT

TT Huấn luyện thuyền viên

Khoa Cơ bản

Khoa Cơ khí

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Lý luận chính trị

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

Phỏng vấn đội ngũ NV, KTV

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng Quản trị thiết bị

Ban Quản lý cơ sở quận 12

Ban Quản lý dự án

Ban quản lý Khu Nội trú

TT Dữ liệu & CNTT

TT NCKH & PTCN GTVT

Khoa Hàng hải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Thư viện

Đoàn ĐGN

Phòng A.103

9:00 – 09:10

Giải lao

 

 

 

 

9:10 – 10:30

Phỏng vấn sinh viên các Khoa:

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ khí

Khoa Hàng hải

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn sinh viên các Khoa:

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

10:30 – 10:45

Giải lao

 

 

10:45 – 12.00

Phỏng vấn giảng viên các Khoa:

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ bản

Khoa Cơ khí

Khoa Hàng hải

Bộ môn Ngoại ngữ

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

 

Phỏng vấn giảng viên các Khoa:

(Nhóm 2)

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Máy tàu thủy

Bộ môn GDQP-AN-GDTC

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

12:00 – 13:30

Nghỉ trưa

 

 

 

 

13:30 – 14:30

Phỏng vấn học viên cao học, nghiên cứu sinh:

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ khí

Khoa Hàng hải

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn học viên cao học, nghiên cứu sinh:

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

14:30 – 14:40

Giải lao

 

 

14:40 – 15:40

Phỏng vấn cựu sinh viên các Khoa:

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ khí

Khoa Hàng hải

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn cựu sinh viên các Khoa:

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

15:40 – 15:50

Giải lao

 

 

15:50 – 16:50

Phỏng vấn nhà tuyển dụng

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ khí

Khoa Hàng hải

Đoàn ĐGN

Phòng họp BGH lầu 1

Phỏng vấn nhà tuyển dụng

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Máy tàu thủy

Đoàn ĐGN

Phòng A.208

                                           LỊCH TẬP HUẤN

 - Dành cho CB-CNV, SV-HV tại trường được Phỏng vấn

 - Các đơn vị lên danh sách người PV đảm nhận việc thông báo

STT

Ngày

Giờ

Thành phần

1

Thứ 5  (3/11/2016)

14h-15h30

GV, SV-HV

2

Thứ 6  (4/11/2016)

8h-9h30

CB Phòng ban TT…

 CB-CNV nhà trường và SV-HV có thể tự đổi sang tham gia nhóm khác tùy thời gian thuận lợi cho công việc, học tập

16:50 – 17:30

CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

Ngày làm việc thứ tư: 11/11/2016

 

 

7:30

Xe đón đoàn tại số 3 Công trường Quốc tế

 

 

8:00 – 11:30

Các thành viên Đoàn ĐGN trình bày kết quả đánh giá

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

11:30 – 13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30 – 16:30

Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất kết quả đánh giá ngoài

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

16:30 – 17:00

CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Đoàn ĐGN

 

Ngày làm việc thứ năm: 12/11/2016

 

 

7:30

Xe đón đoàn tại số 3 Công trường Quốc tế

 

 

08:00 – 09:00

Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất kết quả đánh giá ngoài

Đoàn ĐGN

Phòng A.213

09:00 – 11:00

Đoàn đánh giá ngoài họp với Ban giám hiệu và Hội đồng TĐG về kết quả sơ bộ của đợt khảo sát.      

-Đoàn ĐGN

-BGH

-HĐ TĐG

Phòng họp BGH lầu 1

11:00 – 11:30

Trưởng Đoàn và lãnh đạo trường ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát

Trưởng đoàn, BGH

Phòng họp BGH lầu 1

11:30-

Liên hoan chia tay

 

P. TC-HC

 

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: