Thông báo

Thông báo về việc làm quyết định xóa tên đối với những SV không đi học năm 2015-2016

(Cập nhật ngày:24/10/2017)

Nhà trường chuẩn bị ra QĐ xóa tên đối với các sinh viên theo danh sách dưới đây do không có điểm Năm học 2015-2016.

Sinh viên trong danh sách nếu vẫn đang học bình thường hoặc đang bảo lưu kết quả vui lòng liên lạc VP.Khoa để giải quyết.

Đến hết ngày 21/09/2016, SV có tên trong danh sách không phản hồi, VP.Khoa sẽ đề xuất xóa tên sinh viên theo quy định.

STT Thông tin sinh viên
Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học
1 1151060012 Mai Văn Đại 20/04/1993 DC11
2 1151060033 Mai Văn Luận 14/11/1993 DC11
3 1151060053 Báo Tin Thắng 21/09/1993 DC11
4 1151060077 Hoàng Văn Tuấn 26/11/1993 DC11
5 1251030037 Đoàn Minh Sang 20/04/1994 DC12
6 1351030137 Phan Tất Tưởng 06-01-95 DC13
7 1151030014 Đồng Vũ Hoàng 10-01-93 DT11
8 1251030068 Trần Văn Chính 04-02-93 DT12
9 1251030096 Trần Văn Hoàng 17/06/1994 DT12
10 1251030032 Nguyễn Văn Nhơn 28/06/1994 DT12
11 1251030134 Nguyễn Thiện Thuật 24/02/1993 DT12
12 1251030045 Phạm Quang Tiến 19/07/1994 DT12
13 1251030049 Diệp Thanh Trúc 02-10-93 DT12
14 1351030003 Phạm Thanh Bình 04-08-95 DT13
15 1351030094 Nguyễn Chí Hưng 14/10/1995 DT13
16 1351030028 Trần Huỳnh 22/05/1995 DT13
17 1351030201 Nguyễn Văn Thảo 07-12-94 DT13
18 1351030142 Lê Trung Vỹ 29/09/1995 DT13
19 1151040023 Lâm Văn Hiền 20/06/1993 DV11
20 1151040034 Thạch Sa Mây 12-05-92 DV11
21 1051040053 Đào Văn Thế 26/09/1991 DV11
22 1151040056 Lê Hữu Toàn 20/12/1993 DV11
23 1251040045 Mai Bảo Toàn 13/11/1994 DV12
24 1351030110 Nguyễn Văn Phúc 11-04-95 KD13B
25 1351030134 Mai Văn Tuấn 02-02-94 KD13B
26 1351030138 Phạm Ngọc Tuyên 08-03-95 KD13B
27 1351030185 Nguyễn Bình Nguyên 16/02/1991 KD13D
28 1351030192 Nguyễn Thanh Phước 20/10/1992 KD13D
29 1351030246 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 01-01-95 KD13E
30 1351030252 Trương Thành Long 02-10-95 KD13E
31 1351030255 Trần Ngọc Nam 05-12-95 KD13E
32 1351030297 Hồ Đình Danh 20/07/1995 KD13G
33 1351030310 Lâm Trung Hiếu   /26/1908 KD13G
34 1351030347 Thạch Toàn 01-09-95 KD13G
35 1351030346 Nguyễn Trí Toàn 12-12-95 KD13G
36 1351030353 Lê Văn Tuyền 04-10-95 KD13G
37 1451030081 Đỗ Trường An 05-04-96 KD14B
38 1451030084 Nguyễn Trần Tiến Anh 03-07-96 KD14B
39 1451030126 Nguyễn Văn Rin 19/05/1996 KD14B
40 1451030129 Huỳnh Trọng Tâm 28/12/1996 KD14B
41 1451030168 Nguyễn Hồng Dương 12-12-95 KD14D
42 1451030194 Tạ Đình Huy 03-07-96 KD14D
43 1451030203 Lê Minh Luân 25/12/1996 KD14D
44 1451030216 Trần Nguyễn Minh Quân 28/11/1996 KD14D
45 1451030229 Nguyễn Bảo Thịnh 19/04/1996 KD14D
46 1451030235 Trần Ngọc Kim Toàn 29/09/1996 KD14D
47 1451030281 Võ Hoài Nam 13/08/1996 KD14E
48 1451030289 Trương Minh Quốc 02-03-96 KD14E

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: