Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Võ Công Phương

TS

Trưởng khoa

02838996858

0948856188

BỘ MÔN ĐIỆN TÀU THỦY

1

Đào Học Hải

ThS

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Tiến Dũng

ThS

Giảng viên

 

3

Phạm Vương Quyền

ThS

Giảng viên

 

4

Nguyễn Bảo Trung

ThS

BT Đoàn Khoa

Giảng viên

 

5

Trần Ngọc Nhân

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG

1

Lê Ngọc Phúc

TS

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Quỳnh Anh

ThS

Giảng viên

 

3

Lại Nguyễn Duy

ThS

Giảng viên

NCS trong nước

4

Chu Hồng Hải

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thanh Hiếu

ThS

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thái Hùng

ThS

Giảng viên

 

7

Phan Thanh Minh

ThS

Giảng viên

NCS trong nước

8

Trần Thị Bích Ngọc

ThS

Giảng viên

 

9

Phạm Thúy Oanh

ThS

Giảng viên

 

10

Trần Kim Tâm

ThS

Giảng viên

 

11

Trần Văn Thọ

ThS

Giảng viên

NCS trong nước

12

Bùi Thị Bích Tuyền

ThS

Giảng viên

 

13

Nguyễn Quang Vinh

ThS

Giảng viên

 

14

Lê Anh Uyên Vũ

ThS

CT Công đoàn Khoa

Giảng viên

 

15

Đoàn Văn Đổng

ThS

 

NCS tại Trung Quốc

16

Lê Minh Hưng

ThS

 

NCS tại Trung Quốc

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

1

Nguyễn Hữu Chân Thành

TS

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị  Chính

ThS

Giảng viên

 

3

Khổng Hoài Hưng

ThS

Giảng viên

 

4

Uông Thanh Phong

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Hồng Phúc

ThS

Giảng viên

 

6

Lê Thị Ngọc Quyên

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thanh Sơn

ThS

Giảng viên

 

8

Lê Mạnh Thắng

ThS

Giảng viên

 

9

Trần Quang Vinh

ThS

Giảng viên

 

10

Đoàn Diễm Vương

ThS

Giảng viên

 

11

Lê Quang Đức

TS

Giảng viên

 

12

Đặng Hữu Thọ

ThS

 

NCS tại Malaysia

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

1

Phạm Công Thành

TS

Tổ trưởng

 

2

Phạm Minh Châu

ThS

Giảng viên

 

3

Phan Thị Thúy Hoa

ThS

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thị Hoa

ThS

Giảng viên

 

5

Trần Quốc Khải

ThS

Giảng viên

 

6

Đỗ Thị Nguyệt

ThS

Giảng viên

 

7

Nguyễn Minh Quyền

ThS

Giảng viên

 

8

Nguyễn Minh Tâm

ThS

Giảng viên

 

9

Trịnh Kỳ Tài

ThS

Giảng viên

 

10

Phạm Thị Thanh Xuân

ThS

Giảng viên

 

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Trần Thanh Vũ

TS

Tổ trưởng

 

2

Phùng Đức Bảo Châu

ThS

Giảng viên

NCS trong nước

3

Đậu Danh

KS

Giảng viên

 

4

Lưu Thiện Quang

ThS

Giảng viên

 

5

Nguyễn Trọng Trung

ThS

Giảng viên

NCS trong nước

BỘ MÔN ĐIỆN GIAO THÔNG

1

Nguyễn Hữu Khương

PGS.TS

Tổ trưởng

 

GIÁO VỤ

1

Phan Thúy Hà

Cử nhân

Giáo Vụ

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: